zaterdag 19 december 2009

Sortimentstraining

Het is aardig om te vertellen dat er bij ons op school gewerkt gaat worden met een training om de kennis van flora en fauna bij de leerlingen sterk te verbeteren.

We kunnen dit gaan doen aan de hand van de volgende punten:

 • 3 maal per jaar een grote quiz.
 • Teams ingedeeld per gemeente (of groep van enkele gemeenten bij elkaar).
 • Trainingen van minimaal 1 upw.
 • Trainingen door de technische assistent en de experts, of door 3e en 4e klassers aan 1e en 2e klassers.
 • Trainingsuurtjes: presentaties van 5 minuten door leerlingen aan elkaar. Daarin behandelen ze 1 - 5 ‘’soorten’’; dit afgewisseld met trainingsquizjes en presentaties over vakliteratuur. Als het even kan werken met echte materialen en niet alleen foto’s, tekeningen en filmpjes.
 • Niet alleen wilde planten, maar ook paddestoelen, vogels en insecten. Moet wel relevant zijn voor de opleiding (dus inheems en invasieve soorten).
 • Niet alleen namen, maar ook bijzonderheden, zoals teeltmaatregelen, hoe bestrijden of bevorderen; welke combinaties van planten komen in de natuur voor of zijn wenselijk in de tuin.
 • Leerlingen werken hele opleiding aan sortimentsportfolio (digitaal of folio). Het is belangrijk om dit sortimentsportfolio “persoonlijk” maken, dus persoonlijke ‘belevenissen’ met het sortiment: “deze plant heb ik daar geplant, in combinatie met planten x en y, gekocht bij winkel z, ik heb daar dit advies bij geleverd gekregen”.
 • Kennis van Latijnse namen is belangrijk, maar kenmerken (Bloeiperiode, bestrijding, bevordering, etc.) zijn nog belangrijker.


Andere opmerkingen:

 • Docenten werken zelf ook met sortimentsportfolio om kennis op peil te houden.
 • Veel contact met bedrijven (expertise vragen, meedoen in de jury, of ook uitnodigen als team voor de quiz).
 • Teams kunnen “jokers” inzetten, dwz experts die woonachtig zijn in dezelfde gemeente. Het is de bedoeling dat dit een stimulerend effect heeft (de expert zegt zijn medewerking toe, maar moedigt zijn team aan om zelf ook de kennis bij te spijkeren.
 • Het is misschien te overwegen om vaktermen ook als ‘sortiment’ op te nemen (bijv. “vertical slot”, tonrond profiel, “geohydrologische isolatie”) of encyclopedische kennis, zoals ZOAB en centrifugaalpompen. Waarschijnlijk wel nodig om aan te geven dat 50 – 75% tot de planten moet behoren.
 • Het zou aardig zijn als leerlingen die goed presteren met quiz en sortimentsportfolio, vrijstelling kunnen krijgen voor de toetsen. Dus grote quiz op vrijdag 20 nov. Vrijstelling voor de sortimentstoets van 15 dec. (bijv).
 • Leerlingen maken films over bepaalde planten (en zetten deze eventueel op Youtube).
 • Prijs: eventueel gelden van Rabo-award hiervoor gebruiken. Anders hier sponsoring van andere bedrijven voor vragen.
 • Teams met relatief weinig derde- of vierdejaars kunnen eventueel “handicap-punten" krijgen.
 • Het zou mooi zijn als de teams in hun eigen gemeente aan het oefenen/trainen gaan.
 • Binnen het team taken verdelen, zo krijg je specialisten op het gebied van paddestoelen. Of composieten. Het is nadrukkelijk wel de bedoeling om hierin van elkaar te leren. Doordat iemand zo veel van vogels weet, raken de teamgenoten daar ook meer in ge├»nteresseerd. Er gaat in ieder geval wat van blijven hangen als er steeds quizvragen komen over bijvoorbeeld Jacobaea vulgaris.